Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

REVO - NOWO?? !!!

Posnet Revo to rewolucyjna kasa fiskalna ??cz?ca ergonomiczne rozwi?zania i wyj?tkow? odporno?? z nowoczesnym designem.
Urz?dzenie oferuje szereg unikalnych funkcji oraz pozwala u?ytkownikowi na personalizacj? poprzez do??czenie szalki wa??cej, wybór kolorystyki oraz niektórych funkcjonalno?ci kasy.

Funkcja kaso-wagi – rewolucyjne po??czenie

To pierwsze na rynku po??czenie kasy fiskalnej z wag? elektroniczn?.

Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie szalki wa??cej wywo?ywane s? z klawiatury kasy, a wskazania wagi pojawiaj? si? bezpo?rednio na wy?wietlaczach operatora i klienta.

Najwa?niejsze funkcje
  • Funkcja kaso-wagi
  • Obs?uga terminala kart p?atniczych
  • Multikomunikacja: Ethernet, WiFi, GPRS
  • USB z obs?ug? skanera kodów, czytnika kart magnetycznych, pendrive i hub USB
  • NIP nabywcy z kontrol? kwoty paragonu
  • Statystyki sprzeda?y (np. alkohole) prowadzone oddzielnie za ka?dy rok
  • Indywidualny tryb sprzeda?y dla ka?dego kasjera
  • Kody dodatkowe z przypisan? cen? sprzeda?y
  • Przypomnienia o raporcie dobowym i okresowym
  • Programowanie przypomnie? np. o obowi?zkowym przegl?dzie technicznym, dniu p?atno?ci podatku, urodzinach kierowniczkI