Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Czytnik Voyager

R?czny czytnik laserowy MS-9520 VOYAGER. Jeden z najpopularniejszych skanerów jednoliniowych. Szczególnie polecany do ma?ych sklepów i aptek. Mo?e by? u?ywany zarówno jako r?czny lub stacjonarny (na podstawce). Posiada wbudowany detektor ruchu automatycznie wyzwalaj?cy odczyt w trybie stacjonarnym.

Czytnik VOYAGER to r?czny, laserowy skaner jednoliniowy firmy Honeywell, o charakterystycznym, ergonomicznym kszta?cie. Wyposa?ony w czujnik ruchu wykrywaj?cy pojawienie si? przedmiotu z kodem kreskowym oraz podstawk? umo?liwiaj?c? prac? stacjonarn? (model wy?szy Voyager MS9540 jest wyposa?ony dodatkowo w klawisz wyzwalaj?cy odczyt "CodeGate"). Czytnik charakteryzuje: szybko?? skanowania (72 skany na sekund?), mo?liwo?? zaprogramowania odleg?o?ci odczytu oraz zaawansowana edycja danych konfiguracyjnych. Posiada pami?? FlashROM w której przechowywane s? ustawienia trybów pracy oraz wewn?trzne oprogramowanie steruj?ce skanerem. Nowoczesny uk?ad optyki pozwala na osi?gni?cie wi?kszej rozdzielczo?ci oraz g??bi odczytu kodów.

Ogólne
Producent Honeywell
Rodzaj jednoliniowy
Przeznaczenie apteka, sklep
Typ urz?dzenia r?czny
Marka urz?dzenia Voyager
Interfejsy RS, PS/2, USB
Waga 149 [gr.]
?ród?o ?wiat?a Laser
Ilo?? linii skanuj?cych 1
Szybko?? odczytu 72
Odleg?o?? odczytu 20 [cm]
Zasilanie 5V
Wymiary 198 x 78 x 40 [mm]