Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Czytnik Argox

R?czny czytnik diodowy charakteryzuj?cy si? prostot? i niezawodno?ci?. Nowoczesna technologia diodowej wizualizacji kodów umo?liwia szybki i skuteczny odczyt z odleg?o?ci nawet 15 cm.

AS-8000 firmy Argox to tani i popularny czytnik kodów kreskowych bazuj?cy na technologi diodowej. Dzi?ki prostej, solidnej konstrukcji i braku ruchomych elementów w g?owicy skanuj?cej, zapewnia u?ytkownikom komfort pracy oraz d?ugotrwa?e i bezawaryjne dzia?anie. Dost?pny ze z??czem USB, klawiaturowym lub szeregowym. AS-8000 jest ?atwy w instalacji i nie sprawia problemów podczas u?ytkowania. Wszystko to w krótkim czasie wp?yn??o na znaczny wzrost jego popularno?ci, szczególnie w?ród Klientów wykorzystuj?cych w swej pracy czytniki diodowe.

Ogólne
Producent Argox
Rodzaj jednoliniowy
Przeznaczenie sklep, biuro
Typ urz?dzenia r?czny
Marka urz?dzenia Argoscan
Interfejsy RS, PS/2, USB
Wilgotno?? 0-95 [%]
Waga 90 [gr.]
?ród?o ?wiat?a Dioda
Ilo?? linii skanuj?cych 1
Szybko?? odczytu 100skan/sek
Odleg?o?? odczytu 0-15 [cm]
Zasi?g 0 [m]
Zasilanie 5V
Temperatura pracy 0-45 [st. C]
Odporno?? upadkowa 1.2 [m]