Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

SOGaL

Program dedykowany jest dla lekarzy prowadz?cych prywatne praktyki lekarskie, od samodzielnych gabinetów po du?e przychodnie pracuj?ce w oparciu o serwery Linux lub Windows Server.

Mo?liwo?ci i funkcje SOGAL:

  • wspólna dla wszystkich gabinetów kartoteka pacjentów z opcj? szybkiego wyszukiwania oraz filtrowania listy
  • kreator wizyt, podgl?d wizyt poprzednich, wystawianie recept na podstawie wcze?niej wystawionych lub leków sta?ych
  • specjalizowany panel dla okulistów oraz edycji szcz?ki dla stomatologów
  • wsparcie s?ownikami leków, norm laboratoryjnych, ICD – 10, cennikiem us?ug
  • podr?czny harmonogram wizyt
  • wydruk dokumentacji medycznej (karta informacyjna, wyniki bada?, skierowania, za?wiadczenia medycyna pracy itp.)
  • mo?liwo?? gromadzenia, katalogowania i przegl?dania zdj?? pobieranych wprost ze skanera lub wczytywanych z dowolnego pliku graficznego w formacie png, jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf
  • ewidencja faktur dla pacjenta, rejestr paragonów fiskalnych
  • rejestr dochodów i kosztów
  • raporty: wystawionych recept, kart informacyjnych, statystyka.