Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

4Rest

4Rest to dwustanowiskowe rozwi?zanie do zarz?dzania i kompleksowej obs?ugi handlowej lokali gastronomicznych: restauracji, pubów, barów, kawiarni, pizzerii itp. Zapewnia ono profesjonaln? obs?ug? Klienta, usprawnia sprzeda? oraz zapewnia kontrol? dostaw, magazynu i personelu. 4Rest sprawdza si? zarówno w ma?ych lokalach, jak i du?ych sieciach sprzeda?y. Wspó?pracuje on z wi?kszo?ci? modeli drukarek fiskalnych i urz?dze? peryferyjnych oraz programem HotelOnLine.

G?ówne funkcje biurowe i magazynowe

  • ?atwe i naturalne przegl?danie i edytowanie towarów, receptur i produktów
  • bie??ce obliczanie kosztu receptury
  • definiowalne wszystkie listy s?ownikowe
  • dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary
  • dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych
  • modu? kalkulacji kosztów i planowania imprez
  • automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych poziomów ostrzegawczych
  • bezpo?redni podgl?d rachunków kelnerskich (wraz z ich pe?n? histori?)
  • dost?p do rozlicze? kelnerskich, analizy rozlicze?
  • raport godzin pracy.