Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Innova Profit EJ

Drukarka INNOVA PROFIT EJ jest urz?dzeniem o nowoczesnej stylistyce. W najnowszym modelu zdecydowanie przyspieszono pr?dko?? wydruku, udost?pniono zmian? kontrastu wy?wietlacza oraz zmian? napi?cia szuflady poprzez menu drukarki. Dzi?ki specjalnie skonstruowanej elektronice mo?liwa jest jej praca nawet przy roz?adowanym/uszkodzonym akumulatorze. Najwa?niejsz? zmian? jest wyposa?enie urz?dzenia w modu? kopii elektronicznej INNOVA EJ, który jest jedynym na polskim rynku specjalizowanym no?nikiem kopii elektronicznej.

Modu? INNOVA EJ skonstruowany jest tak, aby funkcjonowa? przez ca?y okres u?ytkowania drukarki fiskalnej (5 lat) i by? rozwi?zaniem ca?kowicie bezobs?ugowym, nie wymagaj?cym specjalnych szkole? Personelu. Modu? INNOVA EJ nie jest standardowym no?nikiem i nie nadaje si? do wykorzystania w innym celu ni? kopia elektroniczna do drukarki INNOVA. Nie ma mo?liwo?ci skasowania czy nagrywania na nim danych. Modu? ten gwarantuje niezawodno?? oraz nieulotno?? danych jak równie? dost?p do nich na trzy ró?ne sposoby: z centrali firmy, bezpo?rednio z drukarki fiskalnej, poprzez odczyt na komputerze. Zastosowanie jednego modu?u na ca?y okres u?ytkowania umo?liwia dost?p do wszystkich kopii paragonów.

Wrzutowym mechanizm papieru ("easy-loading"), niezawodny mechanizm drukuj?cy APS 57mm, nowoczesna stylistyka - to tylko niektóre z cech znanej i bardzo cenionej przez Klientów drukarki fiskalnej wyposa?ony w modu? kopii elektronicznej INNOVA EJ. Drukarka jest przeznaczona do ma?ych i ?rednich sklepów oraz gastronomii. Wersja w kolorze czarnym/metalicznym.

Ogólne
Producent INNOVA
Kopia elektroniczna Tak
Kolor Szary-Czarny
Papier 57[mm]
Z??cza komunikacyjne RS232, USB
Urz?dzenie wspó?pracuj?ce komputer, szuflada
Zasilanie sieciowe zasilacz 9,1 V
Akumulator g?ówny 6V 3,2 Ah
Pobór mocy 76W
Temperatura 5ºC - 40ºC
Wilgotno?? 20%-85% bez kondensacji
Maksymalna ilo?? towarów 120000
Maksymalna ilo?? opakowa? zwrotnych 24
Maksymalna ilo?? znaków nazwy towaru 40
Ilo?? stawek podatkowych 7
Ilo?? kasjerów bez ogranicze?
Maksymalna ilo?? pozycji paragonu bez ogranicze?
Wymiary 160 x 195 x 130 [mm]
Waga ok. 2 [kg]
Szuflada Opcja 6, 12, 24V
Typ klawiatury  
Ilo?? klawiszy 4
Wy?wietlacz operatora LCD 2x20
Wy?wietlacz klienta LED lub VFD
Drukarka Termiczna
Rodzaj drukarki b.d.
Szybko?? druku 25 [linii/s]
Trwa?o?? drukarki b.d.
Ilo?? znaków w linii 40
Gwarancja 1 rok
Gwarancja na modu? fiskalny 5 lat