Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Emar Printo 57Te

Drukarka fiskalna wyposa?ona w modu? kopii elektronicznej przeznaczona do placówek o du?ym nat??eniu ruchu, wykorzystuj?cych komputerowy program sprzeda?y. Urz?dzenie wspó?pracuje z najpopularniejszymi programami do obs?ugi sprzeda?y. Drukarka zosta?a opracowana w oparciu o znany i sprawdzony model Printo 57T. Wersja w kolorze szarym.

Drukarka Emar Printo 57 Te (z kopi? elektroniczn?) jest kolejn? drukark? z rodziny Printo, opracowan? na bazie drukarki Emar Printo 57T. W drukarce tej kopie papierow? paragonów zastapiono kopi? elektroniczn? zapisywan? na karcie MMC lub SD.

Przy zachowaniu parametrów dotychczas produkowanej drukarki i jej zalet zmniejszone zostaje zu?ycie papieru o po?ow?. ?atwiejsze staje si? te? przechowywanie kopii i uzyskuje si? szybki dost?p do kopii dowolnego paragonu. Pozosta?y zalety poprzedniej konstrukcji takie jak: ergonomiczny pulpit operatora z wy?wietlaczem czy interfejs USB, prosty sposób zak?adania papieru charakterystyczny dla mechanizmu firmy Seiko typu „easy loading".

Zastosowanie

?rednie i du?e punkty sprzeda?y i us?ug, o du?ej bazie towarowej, pracuj?ce w oparciu o komputerowy systemem sprzeda?y (sklep, supermarket, hurtownia, stacja benzynowa, gastronomia, hotelarstwo, us?ugi).

Ogólne
Producent EMAR
Kopia elektroniczna Tak
Kolor Szary
Maksymalna ilo?? towarów 100000
Maksymalna ilo?? opakowa? zwrotnych 10
Maksymalna ilo?? znaków nazwy towaru 40
Ilo?? stawek podatkowych 7
Ilo?? kasjerów  
Maksymalna ilo?? pozycji paragonu 255
Wymiary 304x194x254 (wys. x szer. x g??b.) [mm]
Waga 2,7
Szuflada Opcja
Typ klawiatury  
Ilo?? klawiszy 5
Wy?wietlacz operatora LCD, alfanumeryczny (bia?e lub niebieskie pod?wietlenie); 2 linie po 16 znaków)
Wy?wietlacz klienta LCD, alfanumeryczny (bia?e lub niebieskie pod?wietlenie); 2 linie po 16 znaków)
Drukarka Termiczna
Rodzaj drukarki SEIKO LTPC 245
Szybko?? druku 14 [linii/s]
Trwa?o?? drukarki  
Ilo?? znaków w linii 42
Papier 57[mm]
Z??cza komunikacyjne 1 port RS232; 1 port USB
Urz?dzenie wspó?pracuj?ce komputer, szuflada
Zasilanie sieciowe 100 ÷ 240 V AC / 1,6 A,12 V DC/ 5,42 A
Akumulator g?ówny NiMH 7,2V ;2,5 Ah
Pobór mocy  
Temperatura 0ºC - 50ºC
Wilgotno??  
Gwarancja 1 rok
Gwarancja na modu? fiskalny 5 lat