Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Thermal FV EJ

POSNET THERMAL FV EJ jest wersj? najpopularniejszej w kraju drukarki fiskalnej, wyposa?on? w modu? kopii elektronicznej paragonów, dedykowan? do placówek handlowych i us?ugowych o du?ym nat??eniu ruchu. Kopie paragonów archiwizowane s? w niej na Informatycznym No?niku Danych – standardowej karcie SD.

POSNET THERMAL FV EJ jest urz?dzeniem wielowalutowym z mo?liwo?ci? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda? (gotowa na eurofiskalizacj?). Zmiany waluty ewidencyjnej mo?na dokonywa? dowoln? ilo?? razy (po raporcie dobowym). Drukarka umo?liwia równie? w niefiskalnej cz??ci paragonu, informacyjny wydruk  przelicznika warto?ci z waluty ewidencyjnej na inn?.

Na uwag? zas?uguj? równie? funkcja drukowania faktur VAT na rolce orygina?u oraz Monitor transakcji umo?liwiaj?cy integracj? urz?dzenia z systemami wideomonitoringu sklepowego.

 

Najwa?niejsze cechy produktu
 • Kopia elektroniczna paragonu (karta SD) 
 • Wielowalutowo?? (przygotowana na eurofiskalizacj?)
 • Mo?liwo?? drukowania faktur VAT
 • Bardzo wytrzyma?y i szybki mechanizm drukuj?cy orygina?u (firmy CITIZEN)
 • D?u?sza, 100 metrowa rolka papieru orygina?u
 • Najwy?szy standard wykonania
 • Dwa standardy komunikacyjne Thermal i Posnet
 • Najwi?kszy zestaw formatek wydruków niefiskalnych
 • Mo?liwo?? komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 • Bezpieczne umiejscowienie z??czy (pod spodem)

 • Wysoki wy?wietlacz klienta
 • Obudowa w jasnym lub ciemnym kolorze

Dane techniczne

 

Informatyczny No?nik Danych (kopia elektroniczna)
 

 
 • karta SD/SDHC   

Eurofiskalizacja

 

  Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?. 

Mechanizmy drukuj?ce

 

 • jeden mechanizm termiczny
 • 40 ilo?? znaków w wierszu
 • szeroko?? papieru: 57 mm
 • szybko?? wydruku: 20 linii/s
 • d?ugo?? rolki: 100m

Wy?wietlacz operatora

 

 • alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z pod?wietleniem (w wersji LED, VFD)
 • wspólny z wy?wietlaczem klienta (w wersji LCD)

Wy?wietlacz klienta

 

 • numeryczny LED 8 lub 10 znaków
 • alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z pod?wietleniem
 • alfanumeryczny VFD 2 x 20 znaków z pod?wietleniem

Komunikacja

 

 • 1 x RS232
 • USB
 • Szuflada  (interfejs napi?ciowy 5V)
 • Komunikacja Bluetooth po do??czeniu modu?u RSBT2 (opcjonalnie)

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Zasilacz zewn?trzny 230V / 24V / 2A
 • Wbudowany akumulator zapewniaj?cy wydruk min. 6000 linii

Wymiary i waga

 

 • wymiary: 196 x 255 x 278 mm (szer. x wys. x d?.)
 • waga: ~ 2,2 kg

Zakres temperatur pracy

 

 • 5 – 40 oC

Baza towarowa

 

 • 250 000 nazw towarów
 • do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • Szuflada (opcja)
 • Os?ona zabezpieczaj?ca przed zalaniem (opcja)

Ilo?? pozycji na paragonie

 
 • Do 255

Formy p?atno?ci

 

 • Gotówka
 • Karta (z dodatkowym opisem)
 • Czek (z dodatkowym opisem)
 • Bon (z dodatkowym opisem)
 • Kredyt (z dodatkowym opisem)
 • Waluta (z dodatkowym opisem)

Rabaty

 

 • Rabat kwotowy do pozycji paragonu
 • Rabat procentowy do pozycji paragonu
 • Rabat kwotowy do ca?ego paragonu
 • Rabat procentowy do ca?ego paragonu
 • Mo?liwo?? drukowania definiowanej nazwy rabatu

Raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy miesi?czny
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport kasy
 • Podsumowanie sprzeda?y
 • Miesi?czne podsumowanie sprzeda?y
 • Raport bazy towarowej
 • Raport towarów zablokowanych
 • Raport serwisowy
 • Raport zmiany stawek PTU
 • Raport zmiany czasu
 • Raport kasjera

Dodatkowe funkcje

 
 • zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”)
 • drukowanie faktur VAT
 • monitor transakcji (umo?liwia integracj? drukarki z systemami wideomonitoringu)
 • wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
 • dodatkowa linia opisu dla ka?dej pozycji na paragonie
 • przypominanie o przegl?dzie okresowym
 • system raportów i wydruków umo?liwiaj?cy obs?ug? transakcji elektronicznych