Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Neo XL EJ

Posnet NEO XL to nowa kasa fiskalna z elektroniczn? kopi? paragonów i du?? baz? towarow? do 60 000 PLU w wersji Plus,
oraz 30 000 PLU w wersji standard. Dedykowana jest do placówek handlowych o ?rednim i du?ym nat??eniu ruchu.

Kas? wyposa?ono w port Ethernet, który pozwala na równoczesn? zdaln? komunikacj? z programem magazynowym, systemem monitoringu oraz odczyt kopii elektronicznej.

Edycja baz danych i konfiguracja NEO XL odbywa si? bez przerywania pracy kasjera, co zwi?ksza komfort pracy i efektywno?? wykorzystania urz?dzenia w placówce handlowej.

Posnet NEO XL to nowoczesne, efektywne i optymalne rozwi?zanie dla Twojego sklepu.

 

Najwa?niejsze cechy produktu
 • Ethernet (100 Mb) – komunikacja On-line bez przerywania pracy kasjera
 • Baza towarowa 60 000 PLU – programowanie
  do 6 800 PLU / min.
 • 100 metrowa rolka papieru
 • Konfigurowalne napi?cie sterowania szuflad?
  (6V, 12V, 18V, 24V)
 • Pe?na obs?uga kasy w trybie fiskalnym z poziomu aplikacji komputerowej (bazy danych i konfiguracja)
 • Du?a, programowalna klawiatura z trzema poziomami klawiszy skrótu
 • Rozbudowane funkcje kasjerskie (deklaracja stanu i weryfikacja utargu, maksymalna warto?? dla paragonu oraz produktu, etc.)
 • Tryb sprzeda?y z widoczn? nazw? towaru, tj. definiowaniem ilo?ci, ceny, numeru PLU i rabatu
 • Obs?uga kart lojalno?ciowych i rabatowych bezpo?rednio na kasie lub z autoryzacj? systemu zewn?trznego
 • Mo?liwo?? integracji z dowolnym systemem wideomonitoringu sklepowego
 • Przypominanie o obowi?zkowym przegl?dzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym
 • Mo?liwo?? wstrzymania sprzeda?y, gdy nie wykonano raportu dobowego

Dane techniczne

 

 Kopia elektroniczna (Informatyczny No?nik Danych)
 

  Karta SD/SDHC   

Eurofiskalizacja


  Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?.    

Bazy danych

 

baza towarowa (PLU) : 30 000 (standard) / 60 000 (plus)
Przypisanie rabatu / narzutu automatycznego oraz
blokowanie udzielania rabatów / narzutów do towaru
nazwa towaru:
40 znaków
dodatkowe kody kreskowe: 6 000
max. ilo?? kodów do PLU:
20
zestawy:
6 000 (??czna ilo?? elementów we wszystkich zestawach)
notatnik:
1 000 PLU
kasjerzy:
35
Definiowane uprawnienia idywidualne dla kasjera
opakowania:
65
formy p?atno?ci:
35 (w tym 20 walut np. EURO)
rabaty/narzuty:
50
Procentowe i kwotowe: Standardowe od pozycji i paragonu, Promocje (MxN), Progresywne
rabaty czasowe:
8

Rabaty automatyczne wed?ug dat i godzin
jednostki miary:
10
klawisze szybkiej sprzeda?y:
75 (3 x 25)
Sprzeda? szybka, Skrót do funkcji i raportów
grupy towarowe:
100
Przypisanie rabatu/narzutu atomatycznego
formaty kodów wa?onych:
9
opisy wyp?at:
10
opisy towarów:
50
obs?uga b??dów (opisy):
20
stawki VAT:
7 (A...G)
bufor pozycji paragonowych:
20 000

 

 Mechanizm drukuj?cy

 

typ: jeden, termiczny (orygina?) + kopia elektroniczna
szybko?? wydruku: 20 linii/s
ilo?? znaków w wierszu: 40
szeroko?? papieru: 57 mm
d?ugo?? rolki papieru: 100 m


Wy?wietlacze  

wy?wietlacz operatora: Graficzny 4x24 znaki
wy?wietlacz klienta: Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem 2 x 16 znaków

 

Klawiatura

 

56 klawiszy
(w tym 25 programowalnych w trzech poziomach)


Interfejsy / komunikacja

 

Ethernet: komputer, odczyt kopii elektronicznej (IND), monitor transakcji
4 x RS232: komputer, modem, skaner, waga, multiplekser, weryfikator cen, drukarka paragonowa, monitor transakcji
szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V
multiplekser w opcji: 2 z??cza RS232 (waga, skaner) i z??cze PS2 (skaner)


Zasilanie

 

zasilacz zewn?trzny: 230V / 24V / 2,08A
wbudowany akumulator: zapewniaj?cy wydruk min. 6000 linii


Wymiary, waga, temperatury

 

Wymiary: 314 x 148 x 369 mm (szer. x wys. x d?.)
Waga: ~ 4,4  kg
Zakres temperatur pracy: 5 – 40oC


Wyposa?enie dodatkowe:

 

Szuflada kasowa Posnet SKL
Szuflada kasowa Flip-top
Szuflada kasowa du?a i ?rednia
Multiplekser
Silikonowa os?ona klawiatury