Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Bingo HS

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS zosta?a zaprojektowana z my?l? o ma?ych placówkach handlowych i us?ugowych.

Urz?dzenie posiada mo?liwo?? zmiany waluty ewidencyjnej, w której b?dzie pracowa? modu? fiskalny (gotowa na eurofiskalizacj?), mo?liwo?? komunikacji z komputerem on-line (zdalne programowanie i odczyt danych sprzeda?y z kasy bez przerywania pracy kasjera).

Na uwag? zas?uguj? du?e i czytelne wy?wietlacze, szybki mechanizm drukuj?cy (50mm/s) (lub opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywej eksploatacji) oraz intuicyjny interfejs u?ytkownika, który sprawia, ?e kasa jest bardzo prosta w obs?udze.

Najwa?niejsze cechy produktu

 • wersja Standard i Plus
 • du?e i czytelne alfanumeryczne wy?wietlacze operatora LCD 2x16 znaków
 • numeryczny wy?wietlacz operatora LED
 • szybki mechanizm drukuj?cy 50mm/s
 • szeroko?? papieru 2 x 28 mm
 • ?atwa wymiana papieru dzi?ki mechanizmowi "easy load"
 • wielowalutowo?? (gotowa na eurofiskalizacj?)
 • komuniakcja z komputerem on-line
 • intuicyjne menu
 • czytelne klawisze z nak?adkami antyrefleksyjnymi
 • ?atwa w monta?u, estetyczna silikonowa os?ona przeciwzalaniowa (opcja)
 • mo?liwo?? konwersji portu RS232 na port USB lub DB9 do skanera (przy pomocy konwerterów)
 • wbudowany akumulator pozwalaj?cy na wydruk minimum 6 000 linii
 • niewielkie rozmiary

Dane techniczne

 

Mechanizm drukuj?cy

 

 • Termiczny
 • Szeroko?? papieru: 2 x 28mm
 • D?ugo?? rolek: do 30 metrów
 • 20 znaków w wierszu

Wy?wietlacz operatora

 

 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem. 2 linie po 16 znaków
 • Ma?y w wersji Standard
 • Du?y w wersji Plus

Wy?wietlacz klienta

 

 • Numeryczny LED

Interfejsy / komunikacja

 

 • 1 x RS232 w wersji Standard
 • 2 x RS232 w wersji Plus
 • Interfejs do szuflady 6V
 • Mo?liwo?? konwersji na USB lub DB9 przy pomocy konwertera (opcja)

 

Klawiatura

 

 • 24 klawisze
  (w tym 15 programowalnych klawiszy skrótu)

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Wewn?trzny akumulator 6V zapewniaj?cy wydruk 6000 wierszy (bez pod??czonego zewn?trznego zasilacza)
 • Zewn?trzny zasilacz 12-18 VDC / max. 6 W / 230 V 50 Hz w wersji Standard
 • Zewn?trzny zasilacz 12-18 VDC / max. 15 W / 230 V 50 Hz w wersji Plus

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • Silikonowa os?ona klawiatury (opcja)
 • Multiplekser (opcja)
 • Konwerter RS232/USB (opcja)
 • Konwerter RS232 RJ12/DB9 (opcja)
 • ?adowarka samochodowa 12V / 24V (opcja)
 • Szuflada na pieni?dze Posnet SKL

Wymiary i waga

 

 • 287 x 220 x 105 mm (szer. x d?ug. x wys.)
 • ~ 1.9 kg

Zakres temperatur pracy

 

 • 5 – 40 oC

Baza towarowa

 

 • 1 000 towarów w wersji Standard
 • 2 000 towarów w wersji Plus

Rabaty / narzuty

 

 • 8 programowanych rabatów / narzutów
 • Obs?uga rabatów / narzutów procentowych i kwotowych
 • Obs?uga rabatów / narzutów do pozycji
 • Obs?uga rabatów / narzutów do paragonu
 • Obs?uga ??czenia rabatów / narzutów

Kasjerzy

 

 • 8 operatorów z definiowan? nazw?
 • Zabezpieczenie has?em
 • System uprawnie?

Opakowania zwrotne

 

 • Pe?na obs?uga opakowa? zwrotnych

Formy p?atno?ci

 

 • 8 definiowanych form p?atno?ci
 • Typy form p?atno?ci: gotówka, karta, czek, bon, kredyt

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Ilo?? pozycji na paragonie

 

 • 64

Raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport kasy
 • Podsumowanie sprzeda?y
 • Miesi?czne podsumowanie sprzeda?y
 • Raport bazy towarowej
 • Raport towarów zablokowanych
 • Raport serwisowy
 • Raport zaminy stawek PLU
 • Raport zmiany czasu
 • Raport kasjera
 • Raport komunikacji
 • Raport pogl?dow
 • Raport konfiguracji
 • Statystyki sprzeda?y (ilo?ciowo – warto?ciowe)
 • Statystyki kasjerów
 • Statystyki opakowa? zwrotnych
 • Statystyki form p?atno?ci
 • Statystyki rabatów / narzutów
 • Mo?liwo?? definiowania do 5 zestawów raportów