Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Mobile EU

Posnet Mobile dzi?ki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wydajnemu akumulatorowi oraz wytrzyma?emu mechanizmowi drukuj?cemu z funkcj? szybkiej wymiany rolek, doskonale sprawdza si? w pracy przeno?nej, nawet w wyj?tkowo trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Gotowa na eurofiskalizacj? – Kasa posiada mo?liwo?? zmiany waluty ewidencyjnej, w której b?dzie pracowa? modu? fiskalny.

Komunikacja z komputerem on-line – umo?liwia zdalne programowanie i odczyt danych sprzeda?y kasy bez przerywania pracy kasjera.

Parkingi i wypo?yczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji us?ug parkingowych oraz wypo?yczalni np.: sprz?tu wodno – rekreacyjnego.Najwa?niejsze cechy produktu

 • zmiana waluty ewidencyjnej (gotowa na eurofiskalizacj?);
 • komunikacja On-line z komputerem;
 • ponad dwukrotnie wi?ksz? pr?dko?? wydruku w stosunku do wersji dotychczasowej;
 • do 2 000 kodów towarowych (PLU);
 • wytrzyma?a konstrukcja mechaniczna;
 • bardzo prosta wymiana rolek;
 • specjalizowane funkcje dla parkingu i wypo?yczalni;
 • szeroka gama raportów oraz statystyk sprzeda?y, kasjerów, form p?atno?ci i innych;
  przypominanie o niewykonanym Raporcie Dobowym;
 • informowanie o konieczno?ci wykonania obowi?zkowego przegl?du technicznego;
 • zestaw akcesoriów do pracy mobilnej.

 

Dane techniczne

 

Eurofiskalizacja  
 • Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?.

Mechanizm drukuj?cy

 

 • Termiczny; LTPH 245 / SEIKO
 • Szeroko?? papieru: 2 x 28mm
 • D?ugo?? rolek: 18 metrów
 • 20 znaków w wierszu

Wy?wietlacz operatora

 

 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem
 • 2 x 16 znaków

Wy?wietlacz klienta

 

 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem
 • 1 x 16 znaków

Interfejsy / komunikacja

 

 • RS232
 • Komputer, skaner kodów kreskowych

 

Klawiatura

 

 • 20 klawiszy
 • Mo?liwo?? przyporz?dkowania do 10 klawiszy szybkiej sprzeda?y

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Wewn?trzny akumulator 6V zapewniaj?cy wydruk 6000 wierszy (bez pod??czonego zewn?trznego zasilacza)
 • Zasilacz zewn?trzny, pobór mocy: max 6 W

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • Os?ona klawiatury (standard)
 • Pokrowiec (opcja)
 • ?adowarka samochodowa 12V / 24V (opcja)

Wymiary i waga

 

 • 106 x 239 x 78 mm (szer. x g??b. x wys.)
 • ~ 1.2 kg

Zakres temperatur pracy

 

 • 0 – 40 oC

Baza towarowa

 

 • 2 000 towarów
 • do 16 znaków nazwy towaru

Rabaty / narzuty

 

 • 8 programowanych rabatów / narzutów
 • Obs?uga rabatów / narzutów procentowych i kwotowych
 • Obs?uga rabatów / narzutów do pozycji
 • Obs?uga rabatów / narzutów do paragonu

Kasjerzy

 

 • 8 operatorów z definiowan? nazw?
 • Zabezpieczenie has?em
 • System uprawnie?

Grupy towarowe

 

 • 16 grup z definiowan? nazw?

Opakowania zwrotne

 

 • Pe?na obs?uga opakowa? zwrotnych
 • 15 definiowanych rodzajów opakowa?

Formy p?atno?ci

 

 • 8 definiowanych form p?atno?ci
 • Obs?uga EURO
 • Typy form p?atno?ci: gotówka, karta, czek, bon, kredyt, waluta

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Ilo?? pozycji na paragonie

 

 • 64

raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy miesi?czny
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Statystyki sprzeda?y (ilo?ciowo – warto?ciowe)
 • Statystyki grup towarowych
 • Statystyki kasjerów
 • Statystyki opakowa? zwrotnych
 • Statystyki form p?atno?ci
 • Statystyki rabatów / narzutów
 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport serwisowy
 • Raport zmiany stawek PTU
 • Raport zmiany czasu
 • Mo?liwo?? definiowania zestawów raportów