Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Bingo HS EJ

Posnet Bingo HS EJ to nowa wersja jednej z najcz??ciej kupowanych kas fiskalnych. Szczególnie popularna jest w ma?ych punktach sprzeda?y. Przedsi?biorcy ceni? j? ze wzgl?du na niewielkie gabaryty i prost? obs?ug?.

Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, nowa wersja zosta?a wyposa?ona w modu? kopii elektronicznej paragonów (EJ), wydajny mechanizm drukuj?cy (papier o szeroko?ci 57 mm), a tak?e mo?liwo?? wprowadzenia do 24 znaków w nazwie towaru.

 

Najwa?niejsze cechy produktu

 • kopia elektroniczna paragonu z mo?liwo?ci? archiwizacji danych przez port komunikacyjny
 • wielowalutowo?? (gotowa na eurofiskalizacj?)
 • szeroki papier - 57mm
 • nazwa towaru do 24 znaków w wierszu
 • ?atwa wymiana papieru dzi?ki mechanizmowi "easy load"
 • szybki mechanizm drukuj?cy 16 linii/s
 • komunikacja z komputerem on-line
 • funkcjonalna i czytelna klawiatura z mo?liwo?ci? zaprogramowania 15 klawiszy skrótu
 • du?e i czytelne alfanumeryczne wy?wietlacze operatora LCD 2x16 znaków
 • numeryczny wy?wietlacz operatora LED
 • intuicyjne menu
 • wbudowany akumulator pozwalaj?cy na wydruk minimum 6 000 linii
 • niewielkie rozmiary

Dane techniczne

 

Kopia elektroniczna (Informatyczny No?nik Danych)

 
 • Karta SD/SDHC
Eurofiskalizacja  
 • Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?

 

Mechanizm drukuj?cy

 

 • Jeden mechanizm termiczny "easy load"
 • Ilo?? znaków w wierszu: 40
 • Szeroko?? papieru: 57 mm
 • Szybko?? wydruku: 16 linii/s
 • D?ugo?? rolki: do 30 metrów

Wy?wietlacz operatora

 

 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem. 2 linie po 16 znaków z pod?wietleniem

Wy?wietlacz klienta

 

 • Numeryczny LED 8 cyfr

Interfejsy / komunikacja

 

 • 2 x RS232
 • Interfejs do szuflady 6V
 • Mo?liwo?? konwersji na USB lub DB9 przy pomocy konwertera (opcja)

 

Klawiatura

 

 • 24 klawisze
  (w tym 15 programowalnych klawiszy skrótu)

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Wewn?trzny akumulator 6V zapewniaj?cy wydruk 6000 wierszy (bez pod??czonego zewn?trznego zasilacza)
 • Zewn?trzny zasilacz 230V / 15V / 1A lub 12V / 1,25A
 • ?adowarka samochodowa: 12V lub 24V

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • Silikonowa os?ona klawiatury (opcja)
 • Pokrowiec (opcja)
 • Multiplekser (opcja)
 • Konwerter RS232/USB (opcja)
 • Konwerter RS232 RJ12/DB9 (opcja)
 • ?adowarka samochodowa 12V / 24V (opcja)
 • Szuflada na pieni?dze Posnet SKL

Wymiary i waga

 

 • 287 x 220 x 105 mm (szer. x d?ug. x wys.)
 • ~ 1.9 kg

Zakres temperatur pracy

 

 • 5 – 40 oC

Baza towarowa

 

 • 3 000 PLU

 

 

 • 8 programowanych rabatów / narzutów
 • Obs?uga rabatów / narzutów procentowych i kwotowych
 • Obs?uga rabatów / narzutów do pozycji
 • Obs?uga rabatów / narzutów do paragonu
 • Obs?uga ??czenia rabatów / narzutów

Kasjerzy

 

 • 8 operatorów z definiowan? nazw?
 • Zabezpieczenie has?em
 • System uprawnie?

Opakowania zwrotne

 

 • Pe?na obs?uga opakowa? zwrotnych

Formy p?atno?ci

 

 • 8 definiowanych form p?atno?ci
 • Typy form p?atno?ci: gotówka, karta, czek, bon, kredyt

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Ilo?? pozycji na paragonie

 

 • 64

Raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport kasy
 • Podsumowanie sprzeda?y
 • Miesi?czne podsumowanie sprzeda?y
 • Raport bazy towarowej
 • Raport towarów zablokowanych
 • Raport serwisowy
 • Raport zmiany stawek PLU
 • Raport zmiany czasu
 • Raport kasjera
 • Raport komunikacji
 • Raport pogl?dowy
 • Raport konfiguracji
 • Statystyki sprzeda?y (ilo?ciowo – warto?ciowe)
 • Statystyki kasjerów
 • Statystyki opakowa? zwrotnych
 • Statystyki form p?atno?ci
 • Statystyki rabatów / narzutów
 • Mo?liwo?? definiowania do 5 zestawów raportów