Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Posnet Mobile HS EJ

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najl?ejsza kasa fiskalna na rynku! Bez trudu zmie?ci si? w podr?cznej torbie, a nawet kieszeni.

Kasa Mobile HS EJ to urz?dzenie wysokiej jako?ci, zaprojektowane i wykonane z niezwyk?? dba?o?ci? o detale. Wyj?tkowo prosta obs?uga, wytrzyma?a bateria i gotowo?? na eurofiskalizacj? czyni? z niej doskona?e urz?dzenie do d?ugotrwa?ej pracy mobilnej.


Najwa?niejsze cechy produktu 

 • Ma?e rozmiary i waga
 • Kopia elektroniczna paragonu (karta microSD/microSDHC)
 • Wielowalutowo?? (przygotowana na eurofiskalizacj?)
 • Wy?wietlacze dla klienta i dla operatora 2x16 znaków
 • Z??cza: 1 x RS232, 1 xUSB
 • Wytrzyma?a bateria pozwalaj?ca na wydruk nawet do 50 tys. wierszy paragonu
 • ?atwa wymiana papieru - system wrzutowy
 • Przypominanie o przegl?dach

   

 

Informatyczny No?nik Danych (kopia elektroniczna)

 
 • Karta microSD, microSDHC
Eurofiskalizacja  
 • Mo?liwo?? zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modu? fiskalny b?dzie rejestrowa? sprzeda?

Mechanizm drukuj?cy

 

 • Jeden mechanizm termiczny
 • Wrzutowy system wymiany papieru
 • Szeroko?? papieru: 57mm
 • D?ugo?? rolki: 14 metrów
 • 40 znaków w wierszu
 • Szybko?? wydruku: 22 linie/s

Wy?wietlacz klienta

 

 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem
 • 2 x 16 znaków

Wy?wietlacz operatora

 

 • Alfanumeryczny LCD z pod?wietleniem
 • 2 x 16 znaków

Komunikacja

 

 • 1 x RS232
 • 1 x USB

Zasilanie / pobór mocy

 

 • Wewn?trzny akumulator zapewniaj?cy wydruk 50 000 wierszy paragonu
 • Zewn?trzny zasilacz 230V AC / 10-15V DC / 15W

Wymiary i waga

 

 • 85 x 46 x 158 mm (szer. x wys. x d?ug.)
 • ~ 400 g (z papierem)

Zakres temperatur pracy

 

 • 0 – 40oC

Baza towarowa

 

 • 2 000 nazw towarów (opcjonalnie 4  000)
 • Do 24 znaków nazwy towaru

Stawki podatkowe

 

 • 7 programowalnych stawek (A..G)

Wyposa?enie dodatkowe

 

 • ?adowarka samochodowa 12V / 24V / 48V (opcja)

Ilo?? pozycji na paragonie

 

 • do 64

Formy p?atno?ci

 

 • Gotówka
 • Karta (z dodatkowym opisem)
 • Czek (z dodatkowym opisem)
 • Bon (z dodatkowym opisem)
 • Kredyt (z dodatkowym opisem)
 • Waluta (z dodatkowym opisem)

Rabaty

 

 • Rabat kwotowy do pozycji paragonu
 • Rabat procentowy do pozycji paragonu
 • Rabat kwotowy do ca?ego paragonu
 • Rabat procentowy do ca?ego paragonu

Raporty fiskalne

 

 • Raport dobowy
 • Raport okresowy
 • Raport okresowy miesi?czny
 • Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

 

 • Raport zmianowy
 • Raport wp?aty do kasy
 • Raport wyp?aty z kasy
 • Raport stanu kasy
 • Raport kasy
 • Podsumowanie sprzeda?y
 • Miesi?czne podsumowanie sprzeda?y
 • Raport bazy towarowej
 • Raport towarów zablokowanych
 • Raport serwisowy
 • Raport zmiany stawek PTU
 • Raport zmiany czasu
 • Raport kasjera

Najwa?niejsze funkcje

 
 • Kopia elektroniczna paragonu z mo?liwo?ci? zdalnej archiwizacji (EJ)
 • Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
 • Pe?na obs?uga operacji parkingowych
 • Kalkulator
 • Przypominanie o obowi?zkowym przegl?dzie okresowym
 • Sygnalizacja konieczno?ci wykonania raportu dobowego