Aktualności

Urządzenia z kopią elektroniczną.

Teraz to nie tylko drukarki fiskalne Thermal ale również dostępna w sprzedaży kasa fiskalna Posnet NEO EJ z modułem kopii elektronicznej oraz funkcją eurofiskalizacji.

Więcej >>

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

Dodaj

Monitoring

 
Poszerzaj?c nasze kwalifikacje i umiej?tno?ci, wprowadzamy do naszej oferty monitoring.
 
Wi?kszo?? z naszych dotychczasowych i nowych klientów chce "mie? oko" na swój biznes, umo?liwiamy im to dzi?ki zastosowaniu nowoczesnej technologii zdalnie sterowanych kamer.
 
Prowadzimy kompleksow? obs?ug?: instalacj?, serwis, zarz?dzanie, rejestrowanie danych, oraz doradztwo techniczne.
 
 
 
W naszej ofercie posiadamy kamery nadaj?ce si? do sklepów, firm, biur, mieszka? oraz domów, zarówno instalowane wewn?trz jak i na zewn?trz budynku odporne na warunki atmosferyczne.
 
 
 
Dzi?ki naszym kamerom mo?liwe jest obserwowanie monitorowanych obiektów poprzez przegl?darki internetowe w komputerach, tabletach a nawet na telefonach komórkowych nawet w jako?ci FullHD. Dzi?ki tej opcji dost?p do kamery mo?liwy jest z ka?dego miejsca na ziemi.
 
 
 
Dodatkowym atutem jest o?wietlacz podczerwieni, który nawet w zupe?nych ciemno?ciach pozawala kamerze przekazywa? obraz ostry i jasny.
 
 
 
Pod??czenie kamery do komputera umo?liwia rejestracj? obrazu który zapisywany jest na dysku twardym. Mo?liwe jest równie? ustawienie detekcji, czyli zapisu wy??cznie w momencie pojawienia si? ruchu.
 
 
 
Oferujemy przyk?adow? prezentacj? w miejscu gdzie planowane jest za?o?enie monitoringu.
 
Przyjedziemy, zainstalujemy, zaprezentujemy i odpowiemy na wszelkie pytania!
 
 
 
ul. Piastowska 1/2,
48-300 Nysa
 
Czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9:00 do 17:00
 
Telefon:  77 448 43 83 
Telefon:  77 433 13 78 
 
 
Tomasz Zabilski: +48 602 614 158 
 
 
 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !